Wikells/BM Tutorial

Videotutorial med text

  • Scripts för import ligger under: %appdata%\Dynamo\Dynamo Revit\2.0\packages\ShapeNodes\extra\Wikells
  • Exportera Wikellsdatan som du vill importera och göra till byggdelar, först lägg till det du vill ha i kalkylträdet:
  • Sedan exportera 3 st filer, en excel för BM1.0, en Excel för Revit, en pdf för tekniska värden.
  • Excel för BM 1.0: Arkiv / Exportera kalkyl / Byggsektorns miljöberäkningsverktyg
  • Excel för Revit: Arkiv / Exportera kalkyl / Kalkylens artikel data / Som Excel dokument
  • För tekniskt data: Kalkyl -/Skriv ut kalkylposter
    Ändra inte standardinställningarna och tryck skriv ut…
  • Spara så klart på ett smidigt ställe 🙂

För att få ut miljödata på byggdelarna öppna IVLs BM 1.0 och skapa ett projekt och ange sektionsdata som resusrsregister.

Sedan tryck på “importera” och ange filen vi exporterade innan:

Kolla så att det ser bra ut och importera!
Direkt efter kan vi exportera ut en fil till Revit genom att trycka “Visa rapport”

Spara denna på samma smidiga ställe…

Innan vi importerar in filerna i Revit så öppnar vi PDFn med teknisk data och exporterar den som Excel ur Acrobat:

Spara på samma ställe som de andra.

Nu är det dags att öppna Revit och Dynamo, först öppna mallfilen under %appdata%\Dynamo\Dynamo Revit\2.0\packages\ShapeNodes\extra\Wikells

Sedan öppna Dynamo och kör igång filen 02 CreateByggdelar.dyn under samma mapp, här matar vi in de två filerna vi genererat från Wikells och BM1.0.
O.b.s. om du trixat med Excellerna, kopierat data etc. kan du behöva ändra “SheetName”!

Tryck Run!

Nu ska all data vara inne förutom Tekniska värden (U-värde etc)

För att få in tekniska värden öppna dynamofilen 03 Tekniska värden.dyn och mata in Excelfilen med tekniska värden. O.b.s tekniska värden kan vara lite labil…

EXTRAS

Extra – GenerateAllTypes.dyn
Genererar Automatiskt alla väggar/golv/tak(1kvadratmeter) och lägger dem i en fin rad. Det gör det enkelt att skapa ett schedual på alla byggdelar.

Extra – Generatevaluesfromlayers.dyn
Genererar kalkyl och miljövärden baserat på material-lager(tjocklek spelar ingen roll utgår från 1 kvardratmeter). Tekniska värden beräknas inte och ha hänsyn till att t ex. mängden armeringsjärn kan variera häftigt beroende på bjälklag, där kan behövas att skapa fler material med olika mycket mängd.

01 CreateParams.dyn
Innehåller alla shared parameters som används av scripten, generellt behövs inte denna användas då Mallfilen används men kan användas för att trycka in parametrarna i en ny fil.

Todo/buggar

Lager i väggar/golv/tak
Scripten skapar inte lager i byggdelarna av sig själv utan använder sig av fördefinierade byggdelar Wall1, Wall2, Wall3… etc. I

Förenklingar
Går det att förenkla och använda sig av endast en/två export från Wikells?

Debug
Scripten är dagsfärska och bör granskas för fel i datan.