Lodgatan öppnar för gallerinatten!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lodgatan 3b öppnar för Malmö Gallerinatt(helg) och ställer ut lokalen, skulpturer, foton m.m.
Vi håller öppet fredag 23 september kl 18-22 och
lör-sön 24-25 september kl 12-16 (obs. öppet på fredag kväll!)

Kom och häng bland kultur, industri & spår

Lodgatan 3b — om processen

Byggnaden på Lodgatan byggdes under tidigt 1900-tal som reparationsverkstad för tågen som transporterade gods i Malmös hamn. Idag är spåren längs Lodgatan kapade på flertalet ställen och huset på Lodgatan fick under årens lopp andra funktioner och hyresgäster. När vårt arbete med renoveringen började var en del av byggnaden ombyggd till bilverkstad, den andra änden av huset hade byggts om till kontor med en separat stomme innanför den gamla. Huset var så fullt av skräp, både invändigt och på gården, att det inte fanns någon plats att sitta på. Det här skulle kunna vara en berättelse om hur huset städats ut och renoverats, men det är inte poängen med just denna text. Det viktiga här är att berätta om hur vi tänkt och varför.
Anledningen till att köpa huset var en helt annan, men det som blev var kontorsplatser för allehanda verksamhet — konst, design, musik, arkitektur, programmering, teater, journalistik, astrologi — samt verkstäder för snickeri och tillverkning av musikinstrument, såväl som en restaurangMygel.

Mygel innan Mygel
Continue reading “Lodgatan 3b — om processen”

Lodgatan 3B, finalist Stadsbyggnadspriset 2022

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Länk till stadsbyggnadspriset

Juryns motivering:
”Detta Malmö i miniatyr är en plats som värnar alla delar av historien. På denna gränsöverskridande, föränderliga plats för möte, arbete, vardag och gastronomi framhålls inte bara spåren från det industriella arvet, utan även från mer ljusskygga verksamheter. Eller för att citera husets innehavare “…från kaotiskt, skadligt och farligt, till miljö- och djurvänligt, snällt, med doft av Meyercitron och tomater – från skotthål till ärtskott.” Lodgatan är en kollektivt skapad plats och estetik i sann Malmöanda. Här tar man hjälp av varandras kunskaper, samnyttjar, återanvänder och baserar hyrorna på hur var och en kan bidra och ta ansvar för huset. Genom att göra så lite som möjligt men med fingertoppskänsla, stor omsorg, eftertänksamhet och noggrannhet, visar detta ombyggda och förgyllda lokstall vägen framåt för ett hållbart Malmö.”

Storlek: ca 2000m2 BTA
Beställare: Lodgatans fastighets AB
Projektår: 2020 –

Continue reading “Lodgatan 3B, finalist Stadsbyggnadspriset 2022”

Fulltofta Naturcentrum

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi ritar för Skånska Landskaps räkning ett naturnära kontor som knyter ihop ledningen och verksamheten.
I det här projektet har vi både rollen som arkitekter och projektledare. Detta gör det möjligt att återanvända mer byggmaterial och skapa snygga lösningar till ett bättre pris. Den befintliga byggnaden håller hög arkitektonisk kvalitet och vårt tillägg syftar till att med samma finkänslighet tillföra mer liv och bättre arbetsförhållanden. Vi går nu ut med upphandling och väntar spänt på att få följa projektet in i byggfas.

Storlek: Ombyggnad
Beställare:
Stiftelsen skånska landskap
Projektår: 2022

Projektlänk

Kvarteret Södermalm

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I ett kvarter på Södermalm i Stockholm återfinns projektet med både hyresrätter och bostadsrätter. Fastigheten från förra sekelskiftet var i behov av modernisering, optimering och uppfräschning. Vi har föreslagit ändringar i kök och badrum för att varsamt anpassa den till nutida behov. Färgsättningen i klassiska kulturfärger kopplar ihop det ursprungliga med det nya.

Storlek: 4700 kvm BOA
Beställare:

Projektår: 2021

 

3B bygget går framåt

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bygget på 3b går framåt och fina nya snickardetaljer möter de gamla i en vacker harmoni. Teorin är sakta men säkert och slutresultatet skvallrar om att detta är ett framgångsrecept. Härligt att få verka i sin renovering!

Storlek: ca 2000m2 BTA
Beställare: GN AB
Projektår: 2020

Graniten/Fabriken

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Förslag på lokaler i mellersta hamnen som skall bli ett så kallat fabrikshotell för flertalet mellanstora producerande företag där tanken är mer flexibel än traditionella industribyggnader.
Samt förslag på inplacering av kontor för ägarföretagets logistikavdelning som har sin nuvarande verksamhet i grannfastigheten. Ett fantastiskt projekt med många bevarandevärda delar i sin ursprungliga arkitektur.

Storlek: 8000m2
Beställare:
Malmberg fastighet
Projektår: 2021

Avtal tecknat för sommarens popupcafé i Arrie

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I sommar kommer ännu en anledning att besöka vackra Arrie, nämligen sommarens popupcafé. Skepnad ser till att de har vad de behöver för att kunna skapa en kulinarisk hotspot mitt i naturen. Detta ett pågående arbete tillsammans med Stiftelsen Skånska Lansdskap för att skapa koppling mellan naturen och tegelbrukets kommande verksamheter, i detta fall; matupplevelser som är värda en utflykt.

Storlek: 1100m2 BTA
Beställare: Ingen

Projektår: 2021-

 

Skepnad blir medlem i Byggnadsvård i Skåne

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi har länge haft ett brinnande intresse för kulturhistoriska byggnader och sätter det nu på sin spets genom att gå med i nätverket Byggnadsvård i Skåne. Vi tänker genom nätverket förädla vår arkitektoniska kompetens och förhoppningsvis ge lika mycket tillbaka som vi får ut.

BEVIS är en samarbetsorganisation för företag som har dokumenterad yrkeskunskap inom byggnadsvård. Därmed fungerar medlemskapet som en kvalitetsstämpel för våra kunskaper och vi tänker förvalta detta med största omsorg.

Restaurering av Arrie Tegelbruk påbörjas

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nu börjar arbetet med Arrie Tegelbruk

Förvärvet av den gamla kalksandstensfabriken i Arrie av Skånska Landskap har genomförts och nu påbörjaras arbetet med att städa och renovera byggnaden.

https://www.skanskalandskap.se/pa-gang/nyheter/arrie-industribyggnad-vacks-till-liv

Tegelbruket ska framöver hysa en restaurang, diverse kulturverksamheter samt tillhandahålla toaletter för besökare till Arriesjöns strövområde.

Byggnaden har stått tom sedan Percy Nilssons 60-årsfest 2003 och främst fungerat som tillhåll för duvor sedan dess. Första steget är att jaga ut duvorna, sätta igen öppningar och sanera byggnaden. Efter det ska byggnaden förberedas för framtida hyresgäster.

Storlek: 1100m2 BTA
Beställare: Ingen

Projektår: 2021-

Intreörbild inkl. duvavföring
Skepnad Arborister