Arkitektur

Vår arkitektoniska process

Vi sköter hela den arkitektoniska processen och levererar allt från tidiga skisser till bygglov och bygghandlingar.

I varje projekt stort som litet så använder vi följande verktyg för att säkerställa att projekten kan få leva ut sin fulla potential och leva sitt liv utan kompromisser från skiss till färdig byggnad

Formgivning

Dagsljus

Modeller

Fotogrammetri

Kalkyl

Visualisering

Experimenterande

I större eller mer experimentella projekt så försöker vi utnyttja våran specialkompetens för att skräddarsy en specifik lösning utöver det som krävs i ett vanligt arkitektuppdrag

Vi utför också föreläsningar/workshops/kurser eller samarbeten för att bredda kunskapen av vår byggda miljö och de fantastiska möjligheterna som håller på att uppstå inom arkitektur