Villa Gessie

GESSIE, 2019
PRIVATKUND

Tillbyggnad och ombyggnad av 20-tals hus i Gessie.

Bild: Skepnad Arkitekter