Arrie Naturum

RESTURERING AV INDUSTRIFASTIGHET

Nygestaltning av gammal industrifastighet vid naturreservatet Arriesjön. Anläggningen antas i framtiden innehålla ett Naturum, offentliga toaletter, en bistro, bryggeri och en stor gemensam hall.

Storlek: ca. 1100m2 BTA

Projektår: 2020

Beställare: Egen regi