Villa Holmby

FLYINGE, 2019
PRIVATKUND

Ombyggnad av skånelänga, ersättning av eternittak till halmtak samt tillägg av kupa alt. frontespis.

Foto & bild: Skepnad Arkitekter