Architects Declare

Skepnad gör om sin sida och firar med att lägga upp en bild på nuvarande utvecklingsprojekt som involverar spelmotorn Unity, Revit, Kalkyldatabasen Wikells samt klimatdatabasen BM 1.0. Strax släpps Scripts och annat som använts för detta under utvecklingsdelen.
Och alla arkitekter skriv gärna på https://se.architectsdeclare.com/