Lodgatan 3b — om processen

Byggnaden på Lodgatan byggdes under tidigt 1900-tal som reparationsverkstad för tågen som transporterade gods i Malmös hamn. Idag är spåren längs Lodgatan kapade på flertalet ställen och huset på Lodgatan fick under årens lopp andra funktioner och hyresgäster. När vårt arbete med renoveringen började var en del av byggnaden ombyggd till bilverkstad, den andra änden av huset hade byggts om till kontor med en separat stomme innanför den gamla. Huset var så fullt av skräp, både invändigt och på gården, att det inte fanns någon plats att sitta på. Det här skulle kunna vara en berättelse om hur huset städats ut och renoverats, men det är inte poängen med just denna text. Det viktiga här är att berätta om hur vi tänkt och varför.
Anledningen till att köpa huset var en helt annan, men det som blev var kontorsplatser för allehanda verksamhet — konst, design, musik, arkitektur, programmering, teater, journalistik, astrologi — samt verkstäder för snickeri och tillverkning av musikinstrument, såväl som en restaurangMygel.

Mygel innan Mygel
Continue reading “Lodgatan 3b — om processen”

Skepnad blir medlem i Byggnadsvård i Skåne

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi har länge haft ett brinnande intresse för kulturhistoriska byggnader och sätter det nu på sin spets genom att gå med i nätverket Byggnadsvård i Skåne. Vi tänker genom nätverket förädla vår arkitektoniska kompetens och förhoppningsvis ge lika mycket tillbaka som vi får ut.

BEVIS är en samarbetsorganisation för företag som har dokumenterad yrkeskunskap inom byggnadsvård. Därmed fungerar medlemskapet som en kvalitetsstämpel för våra kunskaper och vi tänker förvalta detta med största omsorg.