ShapeNodes

Ladda ned ShapeNodes
För att använda ImageMagick med pdf ladda ned Ghostscript

Tutorials:
Wikells/BM Import (Videotutorial)
Quixel Megascans (Videotutorial)

Quixel Megascans
Script för att importera Megascanmaterial in i Revit.

ImageMagick
Används för att i dynamo göra pixel-för-pixel jämförelser, tex mellan två ritningar genom bibliotektet ImageMagick.
Exempelfil under:
%appdata%\Dynamo\Dynamo Revit\2.0\packages\ShapeNodes\extra\ErrorChecking (MagickCompare.dyn)

Assimps

För att kunna konvertera 3d filer, användingsområdet är främst för att kunna få ut OBJ filer för 3d-print direkt från Revit (fungerar även för länkade filer då den exporterar en .fbx och konverterar till .obj), använder biblioteket Assimps.
Exempelfil under:
%appdata%\Dynamo\Dynamo Revit\2.0\packages\ShapeNodes\extra\ImportExport (ExportActiveViewOBJ.dyn)

Wikells
För att kunna föra över data från kalkylprogramet Wikells samt miljödata från BM 1.0. Bygger upp hela byggdelar baserat på Wikellsdata.
Filer under:
%appdata%\Dynamo\Dynamo Revit\2.0\packages\ShapeNodes\extra\wikells

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *