NSM

MALMÖ
UNDERKONSULTUPPDRAG ÅT WHITE

Löpande projektering av två nya sjukhusbyggnader i Malmö där Skepnad har ett konsultuppdrag i gruppen ansvarig för det exteriöra.

Storlek: ca 110000m2 BTA

Projektår: 2019-

Beställare: White