Moränen

MALMÖ, 2019
UNDERKONSULTUPPDRAG ÅT HOLFELT & PARTNER ARKITEKTER

Industrifastighet åt Castellum. Skepnad hjälpte till med bygghandlingar.