Hälsostaden

ÄNGELHOLM
UNDERKONSULTUPPDRAG ÅT WHITE

Bygglovshandlingar för sjukhus i Ängelholm. Konsultuppdrag via White arkitekter där Skepnad stod för bygglovshandlingar samt visualisering.

Storlek: ca. 50000m2 BTA

Projektår: 2019

Beställare: White

Bild: Skepnad Arkitketer