Vindskyddskontoret

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi lämnar idag bygglov för ett mindre kontor som skall verka i samband med befintliga byggnader och lokaler på Fulltofta naturcentrum samt Brinkesholm.
Kontoret och övriga lokaler skall brukas av stiftelsen Skånska landskap för att knyta ihop deras fältverksamhet med kontorsverksamheten.

Byggnaden byggs med vindskydd som förlaga och blir en yteffektiv och tillbyggnadsvänlig byggnad med möjlighet för samutnyttjande av lokalerna samt att på varmare dagar öppna upp för utomhusarbete.
Materialen blir traditionella men detaljerna och konstruktionen blir i modern tappning.

Typ: Nybyggnad
Beställare:
Stiftelsen skånska landskap
Projektår: 2022

Flisan, bygglov inlämnat

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Flisan kommer att innehålla kontorslokaler för speditionsfirman Begoma, som även har sin tillhörande logistikverksamhet på samma fastighet.
Byggnaden kommer uppföras av lösvirke och cellulosaisolering, klimatskal av Mataki-papp som en homage till deras fabrik som fastigheten innan varit hem till. Pappfasaden kläs sen med slamfärgade plank-ribbor som på nära håll visar upp pappen och på långt håller ihop volymen.

Storlek: 705m2
Beställare:
Malmberg fastigheter
Projektår: 2022