Flisan, bygglov inlämnat

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Flisan kommer att innehålla kontorslokaler för speditionsfirman Begoma, som även har sin tillhörande logistikverksamhet på samma fastighet.
Byggnaden kommer uppföras av lösvirke och cellulosaisolering, klimatskal av Mataki-papp som en homage till deras fabrik som fastigheten innan varit hem till. Pappfasaden kläs sen med slamfärgade plank-ribbor som på nära håll visar upp pappen och på långt håller ihop volymen.

Storlek: 705m2
Beställare:
Malmberg fastigheter
Projektår: 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *