Arriedagen 9 Oktober

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi förbereder Tegelbruket för Arriedagen den 9e Oktober!
För att få en sneak peek i lokalen så kom förbi och gör en lerskulptur eller testa Bombina Bombasts VR-bonanza.

Eventet på facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *