Fulltofta Naturcentrum

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi ritar för Skånska Landskaps räkning ett naturnära kontor som knyter ihop ledningen och verksamheten.
I det här projektet har vi både rollen som arkitekter och projektledare. Detta gör det möjligt att återanvända mer byggmaterial och skapa snygga lösningar till ett bättre pris. Den befintliga byggnaden håller hög arkitektonisk kvalitet och vårt tillägg syftar till att med samma finkänslighet tillföra mer liv och bättre arbetsförhållanden. Vi går nu ut med upphandling och väntar spänt på att få följa projektet in i byggfas.

Storlek: Ombyggnad
Beställare:
Stiftelsen skånska landskap
Projektår: 2022

Projektlänk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *