Graniten/Fabriken

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Förslag på lokaler i mellersta hamnen som skall bli ett så kallat fabrikshotell för flertalet mellanstora producerande företag där tanken är mer flexibel än traditionella industribyggnader.
Samt förslag på inplacering av kontor för ägarföretagets logistikavdelning som har sin nuvarande verksamhet i grannfastigheten. Ett fantastiskt projekt med många bevarandevärda delar i sin ursprungliga arkitektur.

Storlek: 8000m2
Beställare:
Malmberg fastighet
Projektår: 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.