1BIM

MALMÖ, 2020
SCR/BIBLIOTEKEN I MALMÖ

Koncept och visualisering till handbok för stadsdelsbiblioteken i Malmö.